Potrebno je na adekvatan način da se upakuje sadržaj pošiljke koju korisnik usluge šalje, odabere posebne usluge u skladu sa prirodom i sadržajem pošiljke, kao i adresi primaoca i načinu uručenja.

Ukoliko pošiljka sadrži lomljive predmete, neophodno je da Korisnik usluga to naglasi na pakovanju oznakom „LOMLJIVO“.

Ukoliko se pošiljka pakuje u kutije, potrebno je prazan prostor između sadržaja i kutije ispuniti stiroporom, spužvom, ili papirom koji je zgužvan.

Nije preporučljivo slati zapaljive, lako topljive i lako kvarljive stvari.

Nakon što se adekvatno zaštiti sadržaj pošiljke, ambalažu treba zatvoriti selotejp trakom.

Korisnik garantuje za tačnost podataka navedenih u tovarnom listu ili drugom nalogu za preuzimanje pošiljke.