NAŠE USLUGE

 

Osnovne usluge koje svakodnevno uspješno pružamo našim klijentima su:

  1. Slanje dokumentacije
  2. Slanje paketa
  3. Slanje tenderske dokumentacije

 

Dodatne usluge su:

  1. Naplata pouzećem – prilikom dostave pošiljke, kurir naplaćuje naznačeni iznos otkupnine koja se vraća pošiljaocu.
  2. Povrat otpremnice – uz pošiljku može da se pošalje otpremnica ili faktura kao prateći dokument koji se daje na potpis i pečatiranje primaocu i koji se kao takav vraća pošiljaocu.
  3. Povrat zamjenskog paketa/pošiljke – usluga preuzimanja zamjenske pošiljke od primaoca se vrši pri dostavi glavne pošiljke, nakon čega se zamjenska pošiljka uručuje pošiljaocu.
  4. Ubrzana dostava – omogućava korisnicima usluge da dostave pošiljke  do 12h narednog radnog dana.